Takster

Her finner du våre behandlingstakster samt informasjon om refusjon og henvisning.

Behandlingstakster

Gjeldende takster hos Kiropraktorene i Centrum fra 01.01.2021

Egenandelstakster:

Førstegangskonsultasjon 620,-
Behandlinghonorar 440,-
Nytt problem/Oppdatering av journal 520,-


Arbeidstakere eller enkeltpersoner med helseforsikring kan ofte få refundert egenandel gjennom den aktuelle forsikringsordningen. For å finne ut om dette gjelder deg, ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Arbeidstakere kan også få refusjon av egenandel fra sin arbeidsplass, for å finne ut om dette gjelder deg, ta kontakt med din bedrift.

Studenter kan få delvis dekket behandling av studentskipnaden. Du betaler vanligvis for behandling, og vil få refundert utlegg fra studentskipnaden i etterkant. For å finne ut om dette gjelder deg, ta kontakt med din studentskipnad.

Vernepliktige kan få behandling dekket.

Kiropraktoren og NAV

Kiropraktorer kan
- Utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege
- Henvise pasienter videre til legespesialist, røntgen eller fysioterapi
- Sykemelde pasientene sine i opptil 12 uker

Refusjon


HELFO yter stønad til behandling hos kiropraktor,- per 01.01.2021 er denne støtten på 69,- kroner per behandlingskonsultasjon. Stønaden fratrekkes kiropraktorens honorar etter avtale med HELFO, og pasienten betaler egenandel som gitt over. Kiropraktorene fastesetter selv pris på sine tjenester og stønaden vil derfor normalt bare dekke en liten andel av de totale kostnadene.

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene, men ved reiseutgifter gjelder de samme utgifter som ved legebesøk (se pasientreiser.no).

For mer informasjon om refusjonsordning, følg link til nav.no