Migrene

Migrene er en pulserende, ofte svært smertefull hodepine som kan vare opptil 72 timer. Smertene er ofte ledsaget av kvalme og brekninger, lysskyhet og følsomhet for lyd. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål når det gjelder hva migrene egentlig skyldes, men en har i dag nok kunnskap til å si at migrene skyldes en komplisert kombinasjon av arvelige forhold, en rekke indre faktorer i kroppen, samt ytre faktorer i miljøet. Enkelte antar at anfallene skyldes biokjemiske reaksjoner i den delen av nervesystemet som regulerer blodsirkulasjonen til hjernen, og påfølgende utvidelse av blodårene i deler av hjernen.  Selv om det kan være svært smertefullt, er ikke migrene farlig.

Migrene er relativt vanlig. 1 av 5 vil oppleve migrene i løpet av livet.

Symptomer på migrene
Migrene er ofte, men ikke alltid, mulig å skille fra annen hodepine. Migrene gir gjerne dunkende og pulserende smerter. Den er ofte ensidig. Hodepinen kan bli verre ved bevegelse og anstrengelser.
Migrene er et stort og underdiagnostisert problem. Migrene skiller seg fra andre typer hodepine og kan inndeles i klassisk og vanlig migrene. Klassisk migrene har karakteristiske forvarsler før smertene inntreffer som kalles for aura, mens det ved vanlig migrene ikke er noen aura. Aura kan for eksempel være at man får synsfeltutfall, ser blinkende lys, får øresus, føler seg nummen i kroppen, eller har vansker for å snakke.

Migrenepasienter forteller ofte at de blir lyd- og lysskye under anfall. Det vil si at de opplever lys og lyd som ubehagelig og ofte foretrekker et mørkt og stille rom. Et migreneanfall kan vare fra noen timer til noen dager.

Det er viktig å huske på at de som plages av migrene, også ofte har andre typer hodepine. Kiropraktorbehandling er ikke rettet mot migrenen i seg selv, men mot utløsende faktorer som kan ha innvirkning på hyppighet og grad av anfall, som spenninger, smerter og  stressnivå - samt å redusere hyppighet av andre typer hodepine.
 
Dette kan du selv gjøre
Plages du av migrene, er det viktig at du forsøker å kartlegge årsaker til anfallene. Dette kan være stress, sult, søvnmangel, dehydrering og forskjellige matvarer. Kvinner får ofte migrene i begynnelsen av menstruasjonen.

En hodepinedagbok kan gjøre det lettere å peke ut eventuelle utløsende årsaker. Dette finnes også som en app: hodepinedagboka.
Når du blir klar over hva som utløser migrene hos deg, er det lettere å ta forholdsregler. Er anfallene utløst av spesielle matvarer, bør du unngå disse. Er stress en utløsende faktor, må du forsøke å gripe an de delene av livet ditt som fører til stress. Du kan også forsøke avslapningsteknikker.

Det er nyttig å lære seg å gjenkjenne de tidlige tegnene på et migreneanfall. Da kan du ta reseptfrie smertestillende legemidler med en gang for å mildne anfallet. Du bør imidlertid ha et forhold til hvor ofte du tar smertestillende legemidler for migrene eller annen hodepine. Tar du dem oftere enn to–tre ganger i uken, kan de faktisk utløse hodepine når du slutter. Dette kalles medikamenthodepine.

Når du vet at et anfall er på gang, kan du også oppsøke et sted du kan hvile.