Barn

Barn skiller seg fra voksne på mange måter, og det er viktig å tenke på barna som individer og ikke som "små voksne". Muskel-skjelettplager i barndommen vil ha en annerledes karakter og forløp enn det plager i voksen alder vil ha. Vi er opptatt av å tilpasse behandling induviduelt og etter alder. Behandling av de aller minste innebærer svært lett trykk over spente områder, uten risiko for barnet. Ettersom skjelettsystemet består av brusk på et tidlig stadium, er det lite som skal til for å tilbakeføre bevegelse.

De aller minste - fra fødsel til 1 år

De vanligste problemene
- Problemer med amming/flaske
- Vansker med å snu hodet begge veier/foretrukket side
- Problemer med å ligge på ryggen
- Problemer med krabbing/gange

1 - 5 år

- Viderføring av gange/løp
- Hodepine
- Søvnproblemer
- Fall/småskader

5 - 10 år

- Hodepine
- Muskel/skjelettsmerter
- Aktiviteter på fritid/skole med knall og fall

10 - 18 år

- Hodepine
- Nakkesmerter
- Ryggsmerter
- Korsryggssmerter
- Plager i forbindelse med aktivitet/trening - Fot/Ankel/Hofte/Skuldersmerter


Har du spørsmål angående hva og hvordan vi behandler, ta kontakt!