Kontakt oss


Kiropraktorene i Centrum
Stortorvet 5-7
1607 Fredrikstad
Telefon: 69 31 54 78

Velkommen til Kiropraktorene i Centrum

Denne siden er foreløpig under konstruksjon!!!
Mette er per dags dato ikke i arbeid, og det er Fredrikstad Kiropraktor og Behandlingssenter, Bjølstadklinikken som har tatt over daglig drift. All behandling vil skje ved Fredrikstad Kiropraktor og Behandlingssenter, Bjølstadklinikken, i Storgata 32, 2.etg (gamle Volvat).
Det kan fortsatt bestilles time på vår Online Booking.

Vi tilbyr timebestilling på nett, trykk på "Bestill time" så kan du enkelt bestille, endre eller kansellere time selv. Finner du ikke en tid som passer deg, eller må endre time med mindre enn 24 timers varsel, så ta kontakt på telefon 69 31 54 78 eller 47 66 88 37.

Du kan også nå oss på vår hjemmeside: https://kiropraktorgruppen.no/bjolstadklinikken-fredrikstad/

Kiropraktikk

Symptomer fra muskelskjelettsystemet er det vanligste helseproblemet i den norske befolkning. Kostnadene dette medfører er enorme både for den enkelte og for samfunnet. Smerteplager i bevegelsesapparatet er årsaken til hver 5. legekonsultasjon, halvparten av landets totale sykefravær og en tredjedel av alle landets uføretrygdede.

En kiropraktor er en spesialist på plager i bevegelsesapparatet. 
Flere og flere går til kiropraktor, andelen av befolkningen som oppsøker kiropraktor har økt med over 50% de senere år. Hvert år utfører norske kiropraktorer nærmere 2 millioner undersøkelser og behandlinger. Kiropraktoren kan hjelpe deg til en bedre hverdag.

Målet ved kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat. Ved valg av behandlingsstrategi for den enkelte pasient, legger vi vekt på å se pasienten i en helhetlig sammenheng, og behandlingen vil bli tilpasset pasientens totalsituasjon.

Kiropraktorer er offentlig  godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager.

Kiropraktorer kan:
- utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege
- henvise pasienter videre til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR og CT
- sykemelde pasienter i opptil 12 uker

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) yter stønad til behandlingsutgifter hos kiropraktor. Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester, og stønaden vil derfor normalt bare dekke en begrenset andel av de totale kostnadene.

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.